ManagementKonsulenterne

     

Virksomhedsprofil

Digitalisering betaler sig - ManagementKonsulenterne Mener  

Produkter og ydelser

 
Oktober 2011

Faldende boligpriser, europæiske gældsproblemer, bankkrak, tabt velstand… jo, krisen har ikke sluppet sig tag endnu, det viser bare nogle af stikordene fra erhvervsmedierne her på det sidste. Men der er også andre tendenser - store ordrer til store danske virksomheder, nyt oliefund i Nordsøen, digitalisering betaler sig… Vel at mærke virksomhedernes egen digitalisering!

Det er den seneste forskning, der viser, at digitalisering betaler sig. For første gang findes der nemlig nu danske tal og resultater for sam-
menhængen mellem digitalisering af virksomheder og deres produk-
tivitet.

Centre for Economic and Business Research på Copenhagen Business School har udarbejdet en rapport for IT- og Telestyrelsen, der viser, at der er klar sammenhæng mellem digitalisering og vækst i danske virksomheder. Rapporten bygger på en pålidelig stikprøve på om- kring 8.500 danske virksomheder udført i foråret og sommeren 2011 og viser, at der kan være mange penge at hente ved at øge digitaliseringen af interne funktioner hos virksomhederne. Og det er ikke småpenge, der er tale om.

Som IT- og Telestyrelsen skriver: "Et af rapportens nøgleresultater er, at en 1 procent-point større andel af virksomheder, som har digitaliseret visse forretningsprocesser, er knyttet til 0,72 procent højere værditil-
vækst pr. medarbejder. Det svarer i et makroøkonomisk perspektiv til mellem 2,6 og 6,5 milliarder kroner i årlig bruttoværditilvækst". Det er lig med en øget vækst på mere end 3.000 kr. pr. ansat.

Så for den enkelte virksomhed betyder det ganske enkelt, at digitalisering betaler sig!

Et andet hovedresultat af undersøgelsen er, at andelen af uddanne-
de medarbejdere i virksomheden er positivt relateret til virksomhe-
dens digitaliseringsbeslutninger. Du kan læse mere om rapporten ved at klikke her (åbner i nyt vindue).

Men hvad er digitalisering egentlig? I praksis betyder det automatise-
ring og effektivisering ved brug af IT og elektronik. Så digitalisering af interne funktioner kan f.eks. være, at systemerne til lagerstyring, bogføring og distribution automatisk underretter hinanden, så arbejdsgangene bliver lettere.

Et mere konkret eksempel: Sender dit firma fakturaer til danske virk-
somheder som brev? Det er der i dag ingen grund til at gøre, det er fuldt lovligt at sende dem elektronisk, uanset hvordan man gør det. Efter en lempelse af kravene fra Skatteministeriet i januar 2010 gæl-
der der ikke længere særlige krav i form af elektronisk signatur, EDI el.lign. ved fakturering til danske kunder. Så f.eks. en e-mail vedhæf-
tet en PDF-fil er en mulighed.

Nu om dage kan alle økonomisystemer i sig selv eller med en tillægs-
løsning bringes til at levere elektroniske fakturaer direkte til kunderne. Det kan ofte betyde en stor besparelse i print, kuverter, pakning og porto.

I den anden ende kan elektroniske fakturaer tænkes at glæde dine kunder, da de så ikke skal åbne kuverter og taste fakturaerne ind i deres økonomisystem. Der findes nemlig også løsninger, der kan gøre det automatisk - oven i købet med sammenligning og automatisk kontrol af fakturaens varelinier op mod en indkøbsordre. Måske det også var noget for jer?

Og sådan kan vi blive ved, f.eks. automatisk afstemning af indgåen-
de betalinger mellem bankkonto og økonomisystem, automatisk overførsel af timeregistreringer fra smartphones til lønsystem, sagssty-
ringssystem og fakturering, ja sågar automatisk generering af digitale XBRL årsrapporter som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kræver fra 2012.

Det kan virke som et meget uoverskueligt område - hvor skal man starte og hvor får man den største effekt? ManagementKonsulen-
terne har udarbejdet en checkliste, vi bruger, når vi på møder hos kunderne kommer ind på digitalisering. Måske vi også kunne hjælpe din virksomhed med et overblik over digitaliseringsmulighederne. Giv os gerne et ring for at aftale et møde!


Henrik Svava Mortensen
ManagementKonsulenterne aps

 
Partnere og netværk    
Vi mener    
Tilbage til forsiden    
   
   
   
ManagementKonsulenterne aps
Ranunkelvej 14
2820 Gentofte

Tlf.   39 65 55 22
Fax 39 65 58 22
www.manakon.dk
info(at)manakon.dk