ManagementKonsulenterne

     

Virksomhedsprofil

Opgaver og projekter  

Produkter og ydelser

ManagementKonsulenterne har den praktiske erfaring og den forståelse for små og mellemstore virksomheders situation, der skal til for hurtigt at kunne hjælpe med at få løst specifikke opgaver og projekter. Vi gennemfører såvel store som små projekter, typisk inden for følgende hovedområder:

Forbedring af salgsprocesserne

Ofte kan man - ved at gøre tingene anderledes, indføre nye processer eller forenkle andre - få hjulpet salgspersonalet til at være mere motiverede, bedre rustede eller bare gladere – alt sammen noget, der skaber mersalg. I andre situationer er det et spørgsmål om at sætte mål, fastlægge salgsstrategier, salgstaktikker og salgsbesøgsplaner. Uanset hvad der skal til, kan Management-
Konsulenterne hjælpe med at få valgt den rigtige løsning og få tingene gennemført.

Målretning af marketingindsatsen

Mange virksomhedsejere er af den mening, at marketing kun er brug af penge – dyre annoncer, der ikke giver noget salg eller smarte telefonbogsannoncesælgere der bare forstyrrer. Men vi ved, at marketing har til formål at øge salget. Så en veltilrettelagt marke-
tingplan med brug af de optimale, målrettede virkemidler er udgangspunktet, når ManagementKonsulenterne hjælper virksom-
heder med markedsføringen - med flere salgsmuligheder som resultat.

Et helt konkret område, som ManagementKonsulenterne gør meget i, er tekster - uanset om det er tekniske tekster eller markedsførings- tekster. Det kan du læse meget mere om her.

Hjælp til ledelsen

Selv om det er utroligt centralt, er det ofte de helt overordnede ting i en virksomhed – så som dens visioner, mission, strategier, målsæt-
ninger og forretningsplan – der bliver forsømt. Både fordi det er tidsmæssigt krævende og det rent ud sagt ikke er let. Manage-
mentKonsulenterne har den erfaring der skal til, så vi kan hjælpe med at få disse ting på plads.  Samt at få gennemført alle de praktiske aktiviteter, der er følgen.

Bedre brug af human resources

Det er menneskene i den, der er en virksomheds ”motor”. Ofte er der blandt menneskene uudnyttede ressourcer og kompetencer, som kunne komme frem, hvis få ting virksomheden blev ændret. ManagementKonsulenterne er vant til at analysere situationerne og hjælpe med at få ”tunet” motoren, hvad enten det er i form af organisationsudvikling, ledelsessparring, coaching, medarbej-
derudvikling, håndtering af stress eller noget helt andet.

Effektivisering af processer og forretningsgange

Vores mangeårige erfaring med små og mellemstore virksomheder viser, at deres processer og forretningsgange ofte er blevet til ved knopskydning, småjusteringer og måske tilfældigheder. Lige så ofte kan uhensigtsmæssighederne ændres til velfungerende løsninger ved at analysere tingene først. ManagementKonsulenterne ved hvordan men effektiviserer processerne, vel at mærke på en måde, så medarbejderne også trives med ændringerne. Resultatet er en reduktion af omkostningerne og en forbedret indtjeningen på bundlinien.

Hjælp med offentlige tilskud

Uanset om der er tale om støtte fra EU, staten, kommuner, puljer, fonde osv., til eksport, forskning og udvikling, medarbejder-
kompetenceudvikling eller meget andet, skal der ofte udføres et stort arbejde i forbindelse med indsendelse af en ansøgning. ManagementKonsulenterne har et grundigt kendskab til området og vi hjælper mange af vores kunder med at holde øje med de relevante støtteområder. Vi tager os også af ansøgninger om offentlige tilskud, som for de fleste virksomheder virker som et stort men ofte overset område.

 
Tilbage til forsiden  
 
 
   
 
 
ManagementKonsulenterne aps
Ranunkelvej 14
2820 Gentofte

Tlf.   39 65 55 22
Fax 39 65 58 22
www.manakon.dk
info(at)manakon.dk