ManagementKonsulenterne

     

Virksomhedsprofil

Risikostyring - ManagementKonsulenterne Mener  

Produkter og ydelser

 
Ultimo december  2011

De sidste ordrer er ved at være i hus og året går på hæld. Et år, der ikke har budt på synderlig megen afklaring omkring den generelle økonomiske situation, og diverse forudsigelser om det kommende år gør ikke tingene mere afklarede. På den ene side... og på den anden side... Så hvad sker der hvis? Det er hvad risikostyring handler om!

I dagens usikre verden bliver risikostyring mere og mere centralt. Det har de store virksomheder i lang tid vidst og har gjort noget ved det. De har indført risikoanalyser og risikovurderinger, opstillet risikoscenarier og indført risikopolitikker og oprettet hele afdelinger, der ikke arbejder med andet end risici og hvordan man håndterer dem. Ja, i mange tilfælde kan man direkte læse om, hvad de gør på deres web-sider og i deres årsrapporter.

Risici kan groft set deles i operationelle risici og finansielle risici. En operationel risiko er en hændelse, der direkte påvirker driften - en maskine, der bryder ned, en vareleverance, der bliver forsinket i længere tid, en leverandør, der går konkurs, en nøglemedarbejder, der bliver langtidssyg osv. Nogle hændelser har større konsekvenser end andre og nogle hændelser har større sandsynlighed for at indtræffe en andre. Men til syvende og sidst er det ting, der påvirker virksomhedens drift og dermed ofte også virksomhedens økonomi på negativ vis.

En finansiel risiko påvirker også virksomhedens økonomi men ikke nødvendigvis den almindelige operationelle drift. Det kan f.eks. være risikoen for at renten stiger på lån, valutaer stiger eller falder, debitorer, der udskyder deres betalinger, finansiering der ikke kan fremskaffes eller at likviditeten bliver så stram, at kreditorerne ikke kan betales til tiden. 

I virksomhedsdrift er der jo rigtig mange risici, så hvordan kan man finde frem til de mest alvorlige? I et foredrag, jeg overværede for ikke så længe siden, fortalte Vejdirektoratet om, hvordan de arbejdede med risikostyring i forbindelse med anlæg af f.eks. motorveje. De grupperede de forskellige risici i felterne i en tabel - en risikomatrix - afhængig af, hvor stor sandsynligheden for, at en hændelse ville indtræffe på den ene led og alvorligheden af konsekvenserne af hændelsen på den anden led. På den måde kunne de først og fremmest fokusere på de hændelser, der både havde en større sandsynlighed for at indtræffe samt relativt store konsekvenser for anlægsarbejdet. En farvelægning i røde, gule og grønne felter gjorde det let at overskue.

Alle disse risici kan samlet set virke som et meget uoverskueligt område - hvordan får man det hele med? Og hvordan undgår man alvorlige konsekvenser, hvis hændelserne indtræffer?

En ting er sikkert - har man først gennemført analysen, fundet frem til konsekvenserne, skrevet ned hvad man vil gøre for afbøde virkningerne eller helt at forhindre dem i at opstå, så har man risikostyringen på plads. Og når den er på plads, er der mindre usikkerhed i dagligdagen, mindre stress og muligheden for en bedre søvn! Og hvem kan ikke bruge det?

Tidskrævende? Ja, men man behøver jo ikke at gøre det hele selv. Giv os gerne et ring for at høre, hvordan vi kan hjælpe.

Rigtig godt Nytår.

Henrik Svava Mortensen
ManagementKonsulenterne aps

 
Partnere og netværk    
Vi mener    
Tilbage til forsiden    
   
   
   
ManagementKonsulenterne aps
Ranunkelvej 14
2820 Gentofte

Tlf.   39 65 55 22
Fax 39 65 58 22
www.manakon.dk
info(at)manakon.dk