ManagementKonsulenterne

     

Virksomhedsprofil

Positive signaler blandt alt det negative – brug krisen til nytænkning – ManagementKonsulenterne Mener  

Produkter og ydelser

 
September 2009

Sommeren er ved at være forbi og de fleste er allerede i fuld i gang efter ferien. Og det man er kommet tilbage til i medierne er finans- krise, fyringsrunder, kollapsede banker, strammede kreditter, skuffen- de virksomhedsregnskaber, H1N1 influenza og mange andre kede- lige ting.

Men der er også begyndt at dukke positive signaler op. I flæng kan nævnes ”Eksporten retter sig i mange lande” (d. 17/8), ”Britisk bolig- marked på vej op” (d. 31/8), huspriserne i New York og Los Angeles stiger (d. 31/8), det amerikanske privatforbrug steg i juli med 0,2 % i forhold til måneden før (d. 31/8), Dow Jones nærmer sig index 10.000 (d. 31/8) samt ”nationalbankchefer tror på vækst” (d. 24/8). Og oven i købet at en række større danske virksomheder udvider under krisen (d. 26/8). Det er blot nogle eksempler, som alle stammer fra Berlingske Tidende og en række andre medier.

Nu er det jo svært at spå om, hvad der kommer til at ske, så det vil jeg undlade. Men erfaringen viser, at det er i krisetider, man skal tænke nyt. Bl.a. fordi markedssituationen ændrer sig,  forbrugsmøn- strene ændrer sig, konkurrenterne ændrer sig (i hvert fald i mange tilfælde) og leverandørerne ændrer sig. Så hvis man som virksomhed ikke ændrer sig, vil det uvægerligt være lig med tilbagegang.

Jeg tænker ikke her bare på ændringer i form af tilpasninger til krisen med f.eks. løntilbageholdenhed, nedskæringer i medarbejderstaben, mindre brug af markedsføringskroner mv., men på mere radikale ændringer, der sikrer, at virksomheden er klædt på til fremtiden. Har vi de rigtige produkter? Kan vores produkter markedsføres til andre anvendelser? Er vi på de rigtige eksportmarkeder? Har vi de rigtige salgskanaler? Skulle vi bruge andre leverandører? Og hvad skal vi i stedet have, hvis det, vi har, ikke er det optimale?

Det er spørgsmål som disse, der er lette at stille, men både svære og tidskrævende at svare på. Men de er ikke desto mindre nødvendige, hvis man skal klare sig godt, når finanskrisen slutter. Derfor er det en rigtig god idé at tage sig tid til at få afklaret disse spørgsmål og/eller at få hjælp udefra til det.

Efterhånden har vi hos ManagementKonsulenterne fået oparbejdet en lang liste af virksomheder og personer både nationalt og inter- nationalt, der kan hjælpe med at finde frem til svarene på spørgs- målene. Så vi byder altid en opringning velkommen!

Svarene til spørgsmålene danner et godt grundlag for udarbejdelsen af en helt ny forretningsplan, der passer til den nye fremtid. Men det er et andet emne!

Henrik Svava Mortensen
ManagementKonsulenterne aps

 
Partnere og netværk    
Vi mener    
Tilbage til forsiden    
   
   
   
ManagementKonsulenterne aps
Ranunkelvej 14
2820 Gentofte

Tlf.   39 65 55 22
Fax 39 65 58 22
www.manakon.dk
info(at)manakon.dk