ManagementKonsulenterne

     

Virksomhedsprofil

Invester i vækst – ManagementKonsulenterne Mener  

Produkter og ydelser

 
November 2009

Mange virksomheder kunne ånde lettet op, da det i forbindelse med den netop vedtagne finanslov blev vedtaget at forlænge perioden med længere kredittid for indbetaling af A-skat og arbejdsmarkeds- bidrag med endnu et år.

Andre virksomheder, som var klar til at vende tilbage til normale indbetalingsforhold, står nu med en ekstra finansieringsmulighed. En mulighed som måske kunne bruges til investering i vækst!

Det er nemlig det, der skal til, hvis virksomhederne skal hjælpe med til, at vi alle kommer igennem krisen. Regeringen har en målsætning om, at Danmark i 2015 skal være i toppen internationalt i forhold til antallet af vækstiværksættere. Men vækstiværksættere alene er ikke nok, vi skal have mange flere virksomheder med. Så mens rege- ringen bl.a. investerer i vækstiværksættere, så må vi andre investere i vækst.

Og hvad betyder så investering i vækst? Er det nye maskiner? Nye lokaler med plads til en større produktion? Mere markedsføring? Nye ansatte? Ja, det kunne det være, men det er selvfølgelig afhængig af den enkelte virksomhed. Men én ting, det altid kan være, er in- vestering i kompetenceudvikling!

I en artikel i Berlingske Tidende d. 15. november 2009, som netop har overskriften ”Investér i vækst”, hedder det at ”viden, innovation og fleksibilitet… mere end nogensinde før bliver afgørende for, hvilke virksomheder, der vi overleve og få succes i fremtiden. Derfor ligger nøglen til udvikling og vækst i særlig grad hos medarbejdere og alle de ressourcer, de repræsenterer.”

I artiklen hedder det også: ”Det kan dog være svært at komme i gang med systematisk og målrettet kompetenceudvikling af medar- bejderne midt i en økonomisk krise, hvor fokus er på reduktion af omkostninger. Det kræver, at virksomheden planlægger og tager ansvar og ikke mindst tænker langsigtet”.

Men det er lige præcis det, der skal til. Artiklens ord ”systematisk”, ”målrettet”, ”planlægger” og ”tænker langsigtet” dækker over, at man grundigt analyserer, hvad virksomheden har behov for af medarbejderkompetencer i forhold til de fremtidige markedsmulig- heder, produktudviklinger, kundekrav og meget mere. Når det er på plads, så sammenligner man det med de kompetencer, man har i virksomheden i forvejen. Differencen giver så, hvilket kompetence- udviklingsbehov, der er hos de nuværende medarbejdere, hvilke nuværende kompetencer, der er overflødige og hvilke helt nye kompetencer, man må have ind i virksomheden.

Det kunne lyde som en simpel, hurtig analyse, men den er både omfattende, yderst vigtig og skal være korrekt for at kunne danne et godt grundlag for den fremtidige udvikling. Og hvad der så på baggrund af analysen skal gøres, det bliver helt af sig selv en investering i vækst!

Henrik Svava Mortensen
ManagementKonsulenterne aps

 
Partnere og netværk    
Vi mener    
Tilbage til forsiden    
   
   
   
ManagementKonsulenterne aps
Ranunkelvej 14
2820 Gentofte

Tlf.   39 65 55 22
Fax 39 65 58 22
www.manakon.dk
info(at)manakon.dk