ManagementKonsulenterne

     

Virksomhedsprofil

Hellere håbe end frygte – ManagementKonsulenterne Mener  

Produkter og ydelser

 
December 2009

Hellere håbe end frygte. Det var overskriften, der kom ud af det, da Jens Bjørn Andersen, topchef for transportgiganten DSV af Berlingske Business blev bedt om at komme med en aktuel kommentar, nu vi nærmer os årsskiftet.

Kommentaren blev bragt i Berlingske Tidende d. 17. december 2009 og her hedder det videre: ”Hvis der er én ting, jeg lærte i 2009, så er det, at alt er muligt! Faktorer, som vi normalt håndterer enkeltvis, faldt over os på samme tid: nedgang i verdenshandelen med deraf følgende dramatiske fald i volumener, valutauro, rentestigninger, virksomhedskrak – alting skete på én gang.”

Læser man andre artikler i samme avis, kan man tilføje: Fortsatte problemer i den finansielle sektor, ledelsesmæssige falliterklæringer, skadelige bonusaftaler, stigende arbejdsløshed og jobs, der er for- svundet. Og det, Jens Bjørn Andersen, siger om sin virksomhed: ”I dag kan vi ikke opkøbe, investere og låne penge i samme tempo som tidligere”, gælder også for alle andre firmaer.

Men Jens Bjørn Andersen fortsætter: ”Men ændrede rammebetingel- ser betyder ikke, at man skal holde op med at agere. Man må selv handle og f.eks. rejse kapital via aktiemarkedet”.

Lige præcis her ligger nøglen – vi skal stadigvæk agere. Selv om vældigt mange virksomheder allerede har været igennem ændrin- ger – f.eks. gennemgået og rationaliseret arbejdsprocesserne samt tilpasset omkostningerne og arbejdsstyrken til den nye virkelighed og måske omorganiseret eller rekonstrueret virksomheden, så må det ikke stoppe nu.

For hvis vi stopper nu, kan vi med rette frygte for fremtiden. For det er virksomhederne og de initiativer, de tager, der i høj grad driver ændringerne og dermed er med til at få hjulene i gang igen. Agerer vi ikke, sker der ikke de store ændringer og hjulene kommer helt sikkert ikke hurtigt nok i gang.

Så efter reduktionerne og tilpasningerne må vi i gang med mere offensive tiltag – nye produkter, nye markeder, nye strategier, nye samarbejder osv. Alt sammen noget, vi egentlig alligevel skal gøre for at få vores virksomheder til at være orienteret mod den nye virkelighed.

Bliver vi alle sammen ved med at agere – vel at mærke offensivt - kan vi nemlig alle sammen med god grund have samme holdning som Jens Bjørn Andersen - hellere håbe end frygte!

Med ønsket om en glædelig jul og håbet om et godt og fremgangsrigt nyt år!

Henrik Svava Mortensen
ManagementKonsulenterne aps

 
Partnere og netværk    
Vi mener    
Tilbage til forsiden    
   
   
   
ManagementKonsulenterne aps
Ranunkelvej 14
2820 Gentofte

Tlf.   39 65 55 22
Fax 39 65 58 22
www.manakon.dk
info(at)manakon.dk