ManagementKonsulenterne

     

Virksomhedsprofil

Optimister slår pessimister – ManagementKonsulenterne Mener  

Produkter og ydelser

 
August 2010

Nu hvor de fleste er kommet tilbage fra ferien, forhåbentlig klar til de nye udfordringer og muligheder, dagligdagen i erhvervslivet bringer, spørger man sig selv: "Hvordan ser fremtiden ud? Er vi på vej ud af krisen?"

Hvis man skal tolke alle de nyheder, medierne bringer, kan man faktisk ikke give et klart ja eller nej til det sidste spørgsmål. Vi ser in- spirerende overskrifter som f.eks. "Tysk opsving skaber 18.000 danske job" (Business.dk d. 4/8), "Stor svensk fremgang" (Børsen d. 10/8) og "Byggeriet skimter fremgang" (Business.dk d. 4/8) og mange flere. Men vi ser også nedslående overskrifter som f.eks. "Små og mellem- store virksomheder bløder fortsat" (Berlingske Tidende d. 22/7).

Jeg kunne dog ikke lade være med at blive glad, da jeg så over- skriften "Optimister slår pessimister" for en artikel i Berlingske Tidende d. 28/7-2008. Artiklen var en analyse af tendensen blandt analytikere af de økonomiske signaler på verdensplan. I artiklen hedder det "En udpræget frygt for, at en ny økonomisk nedtur var ved at bide sig fast i verdensøkonomien var på spil for kun få uger siden... Men på det seneste er pessimisterne blevet slået ned af optimisterne. Frygten for nedtur er afløst af en mere fast tro på optur." Og endvidere "...bil- ledet af verdensøkonomien er blevet mere broget, men at sandsyn- ligheden for, at der kommer det frygtede dobbelte dyk, hvor økono- mien ryger ud i en ny nedtur, er begrænset."

Specielt meldingen om at byggeriet skimter fremgang giver grund til optimisme. "Der er igen kommet gang i den danske byggebranche. De seneste tal fra Danmarks Statistik og branchen selv viser frem- gang i omsætningen", hedder det i artiklen. Byggebranchen var en af de første brancher til at mærke krisens start, bl.a. fordi byggear- bejder ofte er større investeringer, der bliver udskudt eller helt aflyst, når økonomien er trængt. Så en fremgang i byggebranchen betyder at investeringslysten er stigende, et tegn der antageligvis også slår igennem andre steder.

Et andet tegn, der giver grund til optimisme, er en stigning i job-an- nonceringen. Jobportalen Jobindex har f.eks. på baggrund af et første kvartal, der var bedre end forventet, opjusteret forventnin- gerne til årsomsætningen med over 30% (Børsen d. 10/8). Og Dansk Jobindex, et samarbejde mellem Jobindex og Danske Bank, som måler antallet af jobannoncer i Danmark, har for både første kvartal og andet kvartal i 2010 meldt om en fremgang - om end meget svag - fra tidligere kvartalers lave niveau.

Nogle af mine egne kontakter hos små og mellemstore virksom- heder i både byggebranchen og jobmarkeds-sektoren er også be- gyndt at kunne mærke det helt konkret - typisk i form af svagt sti- gende ordremængder. Så det er ikke bare store virksomheder, der trækker statistikkerne op!

Hvad kan vi så bruge den viden til? Jo, når der er fremgang, begyn- der virksomheder og private at købe igen. Ikke nødvendigvis der, hvor de købte tidligere, men der, hvor der kraftigt markedsføres attraktive, priskonkurrencedygtige produkter, der opfylder køberens behov. Og der, hvor man har den rigtige organisation til at tage sig af kunderne, produktionen og leverancerne. Det er nemlig typisk efter nedgangstider, købemønstrene ændres.

Så mit budskab er: Hvis det ikke allerede er sat i værk, så sæt mar- kedsføringen op i gear, juster, tilpas eller nyudvikl produkterne til at passe til markedets ændrede krav - også de prismæssige - og sørg for at investere i at udvikle, uddanne, træne eller nyansætte medar- bejderne. Lav en god, realistisk plan, hvor økonomi og likviditet be- handles grundigt, tag din bank med på råd hele vejen igennem for at sikre finansieringen, og før planen ud i livet!

Skal ManagementKonsulenterne hjælpe med noget? Giv os et ring - så kan vi være optimister sammen!

Henrik Svava Mortensen
ManagementKonsulenterne aps

 
Partnere og netværk    
Vi mener    
Tilbage til forsiden    
   
   
   
ManagementKonsulenterne aps
Ranunkelvej 14
2820 Gentofte

Tlf.   39 65 55 22
Fax 39 65 58 22
www.manakon.dk
info(at)manakon.dk