ManagementKonsulenterne

     

Virksomhedsprofil

Er du på Twitter? – ManagementKonsulenterne Mener
 – om sociale medier
 

Produkter og ydelser

 
April 2010

Der bliver nu om dage talt vældigt meget om de nye net-baserede sociale medier – YouTube, Facebook, Flickr, Twitter, blogs osv. De muliggør, at alle mennesker nu nemt kan sende al mulig information ud på nettet, en frihed vi aldrig har set tidligere.

Det er en frihed, man skal håndtere ansvarligt. Fordi man som ho- vedregel gør informationen offentlig tilgængelig. Med risiko for at overtræde lovgivning, krænke rettigheder eller fornærme nogen. En artikel i Berlingske Tidende d. 19/4-2010 med overskriften ”140 tegn kan koste dyrt” beviser det: En blogger på en fransk avis var med et indlæg, der overskred den franske lovgivning, årsag til et sagsanlæg mod en TV-station. TV-stationen tabte. Bloggeren og hans chef er nu fyret.

Og er informationen én gang sendt ud på nettet, er det næsten 100% sikkert, at den vil være der for tid og evighed!

Kan virksomheder bruge de sociale medier?

Men kan virksomheder så bruge de sociale medier? Ja, ingen tvivl om det, og mange er allerede godt i gang. Mest udbredt er det nok i virksomheder, der er vant til at kommunikere meget, f.eks. nyheds- medier, skribenter, debattører, foredragsholdere, reklamefolk og de visuelle brancher. Men også virksomheder, som har mange og især unge mennesker i deres målgruppe er godt i gang, netop den mål- gruppe har jo virkeligt taget de nye medier til sig.

Men hvad med alle andre? Og er det noget, vi reelt kan bruge? Svaret er ja – især fordi medierne virker begge veje, både fra virk- somheden som informations- og reklamemulighed og til virksom- heden som tilbagemelding fra markedet. Det sidste ofte både uformelt og hurtigt!

Høj grad af aktivitet forventes

Da nettet jo er passivt og der i sig selv ikke sker noget, hvis man bare lægger en information på en web-side eller lignende, drejer det sig om at blive fundet eller at få andre til at ”lytte” til sig. Derfor ser man udtalelser som ”følg os på Twitter” eller ”bliv fan på Facebook”, som har til formål at få andre til at melde sig på som ”lytter”. Og da de fleste af de sociale medier er person-orienterede, kan udtalelserne lyde helt forkert, set med en virksomheds øjne. Men det skal man ikke lade sig afskrække af.

De sociale medier er også præget af en meget høj grad af aktivitet. Der sker noget hele tiden! Det medfører, at de, der er ”lyttere” på de sociale medier, forventer, at man hele tiden er aktiv. Til gengæld kan det så være med mindre ting. Ting man f.eks. ikke ville sende ud til pressen eller som et nyhedsbrev, fordi nyhedsbrev-modtagernes e-mail-indbakker så hurtigt ville blive overfyldt og modtagerne så ville framelde nyhedsbrevet.

Gode resultater

Hvad så med resultaterne? De kan være svære at måle, da de fle- ste virksomheder, der anvender de sociale medier, bruger dem sam- tidigt med an lang række andre aktiviteter: annoncering, pressen, events osv. Men der er ingen tvivl om, at de når kunderne på en ny, mere umiddelbar måde. Som de mange eksempler på f.eks. Twitters hjemmeside er bevis på.

Stor opgave at være med

Alt dette betyder, at det er en relativt stor opgave at være med på de sociale medier – vel at mærke med en meget bevidst styring af, hvad man sender ud og hvordan man bruger medierne i det hele taget. Nogle af de store virksomheder har f.eks. indtil flere ansatte, der kun beskæftiger sig med de sociale medier.

Så hvad med de små og mellemstore? Jo, de vil helt klart kunne få glæde af de sociale medier. Specielt hvis brugen bliver koblet sam- men med pressemeddelelser, nyhedsbrev-udsendelser, web-side op- dateringer og andre tekst-orienterede markedsføringstiltag. For de nye medier er meget præget af tekst. Så hvis man ikke er god til tekst, bør man få hjælp udefra.

Få hjælp udefra

For i det hele taget at være sikker på, at man ikke overtræder lov- givning, krænker rettigheder, fornærmer nogen eller udgør nogen fare for sin egen virksomhed i fremtiden, er det en rigtig god idé at rådføre sig med nogen udefra – hvis man da ikke er en stor koncern, som har ekspertisen i huset.

En sådan hjælp vil også være med til at sikre, at man får vurderet konsekvenserne af det, man sender ud på de sociale medier. Er man klar til alle de svarmuligheder, man kan få, hvis man f.eks. sender et spørgsmål ud om virksomhedens produkter, services eller image? Eller den mængde af kunder, der ringer, hvis man sender et rigtigt godt tilbud ud?

Endelig vil en sådan hjælp ofte kunne tage sig af alt det praktiske – skrivning af tekster, strukturering af layout med billeder mv. samt ud- sendelse af informationen. En stor opgave i sig selv.

ManagementKonsulenterne mener, at Twitter er en god start. For at hjælpe virksomheder med at komme i gang med det praktiske, har vi derfor oprettet Manakon TwitterService. Det er en pakkeløsning, der gør, at man kan komme i gang med Twitter uden selv at skulle lægge ressourcer til. Det klarer vi.

Så det er bare at komme i gang med de sociale medier. De er frem- tiden.

Henrik Svava Mortensen
ManagementKonsulenterne aps

PS Læs meget mere om Manakon TwitterService her.

 
Partnere og netværk    
Vi mener    
Tilbage til forsiden    
   
   
   
ManagementKonsulenterne aps
Ranunkelvej 14
2820 Gentofte

Tlf.   39 65 55 22
Fax 39 65 58 22
www.manakon.dk
info(at)manakon.dk